Sobre esta web

Esta web alojada en un servidor gratuito se inauguró el 29 de mayo de 2002, encontrándome en el tercer curso de la Licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de San Sebastián, con tres objetivos:

  1. Tener mi propio rincón en Internet en el que expresarme.
  2. Colgar mis apuntes para que mis compañeros pudieran acceder a ellos sin necesidad de pedírmelos para fotocopiarlos.
  3. Tener una excusa más para perder el tiempo en época de exámenes.

El diseño no podía ser más feo, y durante el tiempo que la web estuvo activa cambió en varias ocasiones, tanto de diseño como de estructura y contenidos, llegando a alojar un foro phpBB, y en sus últimos días, un blog WordPress. Si os pica la curiosidad, aún podéis ver cómo era gracias a la Máquina del Tiempo.

En este momento la web ya no cumple función alguna, pero me da pena cerrarla. Fue mi primera web. Así que aquí se quedará de manera indefinida.

Web-orri honi buruz

Dohako serbidore batean argitaratzen den web-orri hau 2002ko maiatzak 29an zabaldu zen, Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Lizentziaturaren hirugarren mailan nengoelarik, hiru helburuekin:

  1. Interneten nire burua adierazteko txoko propioa edukitzea.
  2. Nire apunteak zintzilikatzea, nire ikaskideek horiek hartu ahal zitzaten, fotokopiatzeko niri eskatu behar izan gabe.
  3. Azterketa-garaian denbora galtzeko aitzaki gehigarri bat edukitzea.

Diseinua ezin itxusiagoa zen, eta web-orriak aktiboa jarraitu zuen bitartean, hainbat aldiz aldatu zen, bai diseinuz bai edukin eta egituraz, phpBB foru bat edukiaz, eta azkenaldian WordPress blog bat. Jakinmina baduzue, oraindik baduzue aukera web-orria nola zen ikusteko, Denboraren Makinari esker.

Momentu honetan web-orriak ez du inolako funtziorik betetzen, baina ixteak pena ematen dit. Nire lehenengo web-orria izan zen. Beraz, hemen utziko dut, mugagabeki.

Mis otras webs abandonadas

Ésta fue mi primera web, pero no la única. En este momento siguen existiendo tres webs más, congeladas en el tiempo, testigos de su transcurso.

FreeSoftWEB

FreeSoftWEB nació casi de casualidad, y poco a poco fue convirtiéndose en una pequeña web destinada a ayudar a otras personas a montarse su propia web usando software libre. El foro, aún abierto pero inactivo, llegó a acumular un buen puñado de mensajes. Por desgracia nunca pude encontrar tiempo para completar todos los contenidos que me habría gustado brindar.

Gimpeando

Gimpeando surgió como respuesta a la necesidad de un lugar donde alojar imágenes que pudieran ser enlazadas desde servidores externos. El espacio que en principio registré únicamente para almacenar imágenes se convirtió un buen día en un amago de web, con un puñado de tutoriales sobre el uso de TheGIMP. Más adelante integré esos tutoriales en FreeSoftWEB, pero no tuve valor para cerrar Gimpeando.

Curriculum Vitæ

Mi Curriculum Vitæ existe por una simple razón: mi anterior proveedor de acceso a Internet me daba 100 MB de espacio para alojar mi propia web, y no podía desaprovecharlo. Al menos me ha servido para probar varios diseños.

Nire beste web-orri abandonatuak

Hau nire lehenengo web-orria izan zen, baina ez da bakarra. Gaur egun hiru web-orri gehiago existitzen dira oraindik, denboran geldiak, berauren igarotzearen lekuko.

FreeSoftWEB

FreeSoftWEB ia kasualitatez jaio zen, eta pixkanaka beste pertsonei euren web-orri propioa muntatzen laguntzeko web-orria bilakatu zen, software librea erabiliaz. Foruak, oraindik irekia baina iada geldia, mezu mordoxka bat pilatu zituen. Zoritxarrez inoiz ez nuen denborarik izan eskaintzea gustatuko litzaizkidakeen edukin guztiak osatzeko.

Gimpeando

Gimpeando sortu zen halako batean kanpoko serbidore batetik irudiak estekatzeko beharra nuelako. Hasieran soilik irudiak gordetzeko erregistratu nuen gunea, halako batean sasi-web batean bilakatu zen, TheGIMP erabiltzeko tutorial mordoxka bat bilduaz. Geroago tutorial horiek FreeSoftWEB-en batu nituen, baina ez nuen Gimpeando ixteko adorerik izan.

Curriculum Vitæ

Nire Curriculum Vitæ arrazoi sinple batengatik existitzen da: nire Internet zerbitzu hornitzaile ohiak nire web-orri propioa zintzilikatzeko 100 MB-ko lekua ematen zidan, eta ezin nuen alferrik galdu. Behintzat diseinu ezberdinak probatzeko baliagarri izan zait.

Obiter Dicta, la vida sigue

La clausura de esta web no implica mi desaparición de la Red, continúo cultivando esta afición en Obiter Dicta, una bitácora que recupera parte del contenido de esta web, así como el diseño y la biografía de mi Curriculum Vitæ. Pero esta vez en un servidor serio.

Obiter Dicta, bizitzak aurrera darrai

Web-orri honen itxierak ez du suposatzen ni Saretik desagertzea, zaletasun hau jorratzen jarraitzen dut Obiter Dictan, web-orri honen edukinaren zati bat berreskuratzen duen bitakora, baita nire Curriculum Vitæren biografia eta diseinua. Baina oraingoan serbidore serio batean.

Mis enlaces

Antes de irme me gustaría dejar una serie de enlaces de comunidades en las que participo o participaba, y webs que visito asiduamente o considero interesantes:

Nire estekak

Joan baino lehen hainbat esteka utzi nahi ditut, parte hartzen dudan/nuen hainbat komunitateena, baita maiz bisitatzen ditudan zein interesgarriak irizten ditudan hainbat web-orriena.:

Documentos que dejo aquí

Debo confesar que otro de los motivos por el que no borro esta web es que no sé dónde meter algunos de los documentos que contiene, y no quisiera que desaparecieran. Así que aquí los dejo, por si a alguien le pudieran resultar útiles.

Hemen uzten ditudan dokumentuak

Aitortu behar dut web-orri hau ez borratzearen beste arrazoietako bat dela ez dakidala non sartu haren zenbait dokumentu, eta ez nuke nahi horiek desagertzea. Hortaz, hemen uzten ditut, norbaitentzako baliagarriak izango direlakoan.


OHARRA: Hemen aurkituko dituzun dokumentuak Donostiako Zuzenbide Fakultateko talde elebidunean ikasten nuen garaikoak dira, bai nik neuk hartutako apunteak, baita ikaskideek utzitako zenbait apunte ere. Kontutan hartu bertan agertzen dena dagoeneko seguruenik aldatu izan dela neurri handi batean, eta beraz apunte hauek ez dutela balio azken iturri bezala. Agian laburpen bezala baliagarriak izango zaizkizu, baina ikasgaia jorratzeko tresnarik egokiena irakasleak gomendatutako eskuliburua izango da, fakultateko liburutegian eguneratua aurkituko duzuna.

131. taldea

2000-2001 ikasturtea, 246. taldea

2001-2002 ikasturtea, 331. taldea

2002-2003 ikasturtea, 446. taldea

2003-2004 ikasturtea, 531. taldea